bus-rechts-logo-2.svg
bus-links-logo-2.svg
Marktventers

Markt­vensters

Remmers bouwgroep heeft ervoor gekozen om met drie marktvensters te werken. Zo treden wij niet meer op als een traditioneel bouwbedrijf, maar CONCENTREREN wij ons op onze drie specialisaties:

  • Bedrijfshuisvesting: van distributiecentrum tot kantoor
  • Sport & Onderwijs: van basisschool tot zwembad
  • Wonen & Zorg: van appartementencomplex tot zorginstelling

Deze marktvensters met het bijbehorende marktaandeel zullen in de komende jaren sterk vergroot gaan worden. Remmers heeft de laatste jaren daarvoor flink geïnvesteerd en zal haar specialismes verder gaan uitbouwen.

Agio Duizel
DC Brakman Tilburg
President Safety Oud-Gastel
Bedrijfshuisvesting

Bedrijfs­huisvesting

U wilt uitbreiden, verhuizen of een nieuw bedrijf starten? Wat de reden voor uw nieuwbouwplannen ook is, remmers bouwgroep zet haar kennis en ervaring in om samen met u te kijken naar wat er nodig is om uw ambities te realiseren.

Klaar voor gebruik, tot in de details - Remmers Bouwgroep realiseert bedrijfsgebouwen die volledig zijn afgestemd op de ondernemingsdoelen van onze opdrachtgevers. Van de indeling en materialisatie tot de afwerking en het interieur. Turn key of casco. Remmers Bouwgroep organiseert, realiseert en ontwikkelt uw perfecte bedrijfsgebouw.

Alle zorgen uit handen: Remmers Bouwgroep ontzorgt. We werken met u in teamverband vanaf het eerste idee, met advies bij de aankoop van de grond, de financiering, het aanvragen van de omgevingsvergunning en – indien nodig – zelfs bij het vinden van een geschikte locatie. Zo krijgen we een goed beeld van uw logistieke omgeving en kunnen we u adviseren over de te volgen aanpak. Maar vooraf nemen we met u al uw wensen door.

Van Programma van Eisen tot ontwerp - Remmers Bouwgroep brengt de eisen aan uw gebouw nauwkeurig in kaart. Op basis daarvan komt het programma van eisen (PvE) tot stand. Samen met u visualiseren we uw verwachtingen van het ontwerp, de esthetiek en de indeling, maar ook de keuze voor bepaalde bouwmaterialen, het bouwproces en duurzaamheid. Vervolgens ontstaat het ontwerp voor uw bedrijfsgebouw. Dat kan in samenwerking met een architect die u zelf aandraagt, maar wij kunnen het ontwerp ook voor u verzorgen.

Specialistische expertise in eigen huis - Remmers Bouwgroep heeft specialistische expertise in eigen huis. Daardoor houden we tijdens alle stadia van het ontwerp- en bouwproces volledig overzicht op het hele project. Zo zorgen we voor maximale efficiency tijdens de bouw en de hoogst mogelijke kwaliteit van het resultaat. Na de turn-key oplevering kunt u dus direct in uw bedrijfsgebouw aan de slag. 

T-Kwadraat Tilburg
Aquamar Katwijk
Sportcentrum EUR Rotterdam
Sport & Onderwijs

Sport & Onderwijs

Als je aan sport doet of onderwijs volgt, doe je dat het liefst in een prettige en aangename omgeving. Vroeger werd er niet zo nauw gekeken als het om het ontwerpen van sport- of onderwijsaccommodaties ging.

De gebouwen waren vooral functioneel. Het team Sport & Onderwijs van Remmers Bouwgroep vindt dat accommodaties als scholen, sportcentra en zwembaden mensen moeten inspireren en motiveren om het allerbeste uit zichzelf naar boven te halen. We ontwerpen en bouwen daarom aansprekende accommodaties en doen dat in nauw overleg met de direct betrokkenen. Dat kunnen gemeenten zijn of schoolbesturen, maar ook de eindgebruikers zoals docenten, leerlingen of professionele en recreatieve sporters. Zo ontstaan unieke accommodaties waar iedereen graag gebruik van maakt. Inspirerende omgevingen om te werken, leren, sporten of recreëren.

We bouwen samen!

Als opdrachtgever speelt u een belangrijke rol in het gehele ontwerp- en bouwproces. Wij willen weten wat u beweegt, wat u belangrijk vindt en hoe u uw plannen wilt verwezenlijken. Daarom zeggen we: we bouwen samen! U moet als opdrachtgever en eindgebruiker volledig tevreden zijn over ons werk. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de diversiteit aan vragen brengen we intern diverse expertises samen in multidisciplinaire teams. Extern werken we graag samen met partners met zeer specifieke specialisaties. Samen zorgen we ervoor dat we u zo optimaal mogelijk kunnen bedienen met een scherp oog op prijs, tijd en kwaliteit. Wij willen de beste zijn en we willen dat u als opdrachtgever zich hier ook in herkent en erkend voelt in een open en op samenwerking gerichte relatie. Pas dan kunnen we echt zeggen: we doen het samen!

Duurzaam bouwen voor huidige en toekomstige generaties

Remmers Bouwgroep neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Daarom staan duurzaam denken en bouwen centraal bij het ontwerpen en realiseren van sport- en onderwijsaccommodaties. Samen met u als opdrachtgever ontwerpen en bouwen we niet alleen voor de huidige, maar vooral ook voor een toekomstige generatie gebruikers. We bedenken energiezuinige dan wel -neutrale oplossingen voor de accommodatie en besteden veel aandacht aan een milieuvriendelijk bouwproces. Daarnaast focussen we op duurzaamheid wat betreft het onderhoud, het beheer en functionaliteit. U ziet het thema duurzaamheid terug in alle aspecten van het bouwproces van Remmers Bouwgroep – van de eerste ontwerpschetsen tot en met het uiteindelijke resultaat. En dat is een niet alleen prachtige, maar ook werkelijk duurzame en toekomstbestendige sport- of onderwijsaccommodatie waar alle betrokkenen trots op zullen zijn.

Aquamar Katwijk
Zorgcomplex en appartementen Haarensteyn Haaren
Witbrant-Oost Tilburg
26 woningen Beljaart Dongen
Pim Senior Dorst
Tobias Asserlaan Tilburg
Wonen & Zorg

Wonen & Zorg

Al meer dan 100 jaar bouwt Remmers Bouwgroep huizen en appartementen, een woningbouwer van huis uit.

Of het nu gaat om een appartementengebouw voor alleenstaanden, eengezinswoningen voor jonge gezinnen of een woon-zorgvoorziening voor ouderen, altijd staan de wensen van mensen centraal. Bij het ontwikkelen en realiseren van projecten denken we voortdurend aan de belangen van toekomstige bewoners. We bouwen kortom een nieuw thuis.

Een bouwer voor nu en de toekomst

Remmers Bouwgroep volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en neemt waar mogelijk het voortouw. Bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie. Daarin volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op. Remmers Bouwgroep profileerde zich als eerste bouwer van nul-op-de-meterwoningen en all-electric appartementen. Bij een nul-op-de-meterwoning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Op deze manier willen we een actieve en sturende rol spelen in het bedenken, ontwikkelen en bouwen van toekomstbestendige en duurzame woonoplossingen.

Onze opdrachtgevers waarderen deze aanpak. In nauwe samenwerking met projectontwikkelaars, woningcorporaties en zorginstellingen realiseren we woningen en appartementen die aan alle moderne wooneisen voldoen. Daarbij besteden we veel aandacht aan de wensen van en het advies aan kopers en gebruikers. Hun mening is cruciaal. Door open en helder te communiceren, en echt te luisteren naar onze klanten, zijn we in staat onze dienstverlening continu te verbeteren.

Vanwege de veranderingen in de zorgwereld (het scheiden van wonen en zorg en de toename van ouderen met een zware zorgbehoefte) ligt er een grote opgave, zowel in nieuwbouw als in renovatie en transformatie van bestaande complexen.

Vandaar dat er in ons marktvenster Wonen & Zorg met grote zorg gewerkt wordt aan deze unieke projecten. Samen met investeerders en/of ontwikkelaars ontwerpen wij nieuwe woongebouwen met voorzieningen, waarin we de woonwensen van de toekomstige bewoners en de gebruikers uit de zorg als uitgangspunt nemen om tot passende en realistische concepten voor de nieuwe zorgvraag te komen.