Disclaimer

bus-rechts-logo-2.svg
bus-links-logo-2.svg
Disclaimer

Aansprakelijkheid

Remmers Bouwgroep, noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites.

Remmers Bouwgroep aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Remmers Bouwgroep wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.