Zwijsen Building Tilburg University

17-07-2014

Bouwbedrijf Remmers heeft van Tilburg University de opdracht gekregen voor de aanpassing van het Zwijsen Building op de universiteitscampus. Het gebouw is oorspronkelijk opgezet als een lege ruimte vooral gericht op stilte en kunst.

De voornaamste ingreep is het verwijderen van de huidige kern met daarop volgend de bouw van een nieuwe kern met een efficiëntere indeling. De constructie wordt daarbij deels aangepast, hetgeen leidt tot een vergroting van het vloeroppervlak van de verdieping.

Er wordt een onderscheid gemaakt in drie gebruiksfuncties: een reflectiezaal, een foyer (ontmoetingsruimte) en een gebedsruimte. Daarnaast worden sanitaire ruimten en een pantry gerealiseerd in de kern. De te handhaven ruimten worden opgeknapt en de installaties van het gebouw worden vernieuwd en aangepast.
Vanaf september 2014 starten de werkzaamheden.