”Samen slim bouwen aan de toekomst”

Remmers Bouwgroep neemt sinds kort actief deel aan de Publiek Private Samenwerking “Samen slim bouwen aan de toekomst”. Deze brede samenwerking tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven heeft als doel het bouwgerichte onderwijs van de toekomst zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de maatschappij en het bedrijfsleven. In dit kader hebben afgelopen week twintig 3de-jaars Bouw BOL 4 studenten van ROC Tilburg ons kantoor bezocht voor een presentatie (gezamenlijk gepresenteerd door TBV Wonen, Sunburst en Remmers Bouwgroep). Na de presentatie werd letterlijk “een kijkje in de keuken genomen” op het project bij de bewoners thuis.