Woonzorgcomplex Ganshoek te Lage Zwaluwe

Woonzorgcomplex De Ganshoek, Lage Zwaluwe

Het samenwerkingsverband van Remmers Bouwgroep, Marquart architecten, adviesbureau Markslag Beljaars, Van Hees elektrotechniek, Van Hoften installatietechniek, van Helvoirt groenprojecten en Ralphf van Gendt interieurarchitect, kreeg van Woonvizier de opdracht tot herontwikkeling van het woonzorgcomplex Ganshoek te Lage Zwaluwe.

Het verzorgingshuis mist nu de aanpassingsmogelijkheden om te kunnen inspelen op de consequenties van scheiding tussen wonen en zorg. Woonstichting Woonvizier (voorheen Volksbelang) heeft daarom eind 2013 het initiatief genomen om samen met Surplus een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de sloop en vervangende nieuwbouw van de locatie. Wat betreft welzijn en ontmoeten is door Woonvizier, Surplus en Stichting Welzijn en Ondersteuning een gezamenlijke visie geformuleerd. In samenwerkwerking met Marquart architecten uit Raamsdonkveer is het voorgenomen bouwplan uitgewerkt in een schetsplan en vragenspecificatie.

Centraal in het ontwerp van het gebouw, het interieur, ingerichte gebouwomgeving en dienstverlening staan de gebruikersbehoeften. Het samenwerkingsverband heeft zich hierin grondig verdiept en het is hen gelukt deze schetsen verder te optimaliseren en te vertalen naar een integraal en duurzaam ontwerp, waarvoor tenminste de komende 50 jaar wordt voorzien in een nieuwe passende huisvesting inclusief een ontmoetingsruimte en belevingstuin. Naast de nieuwbouw worden de bestaande 18 appartementen technisch, energetisch en functioneel sterk verbeterd.

Woonzorgcomplex De Ganshoek, Lage Zwaluwe

Vanuit het design & build principe is er uiteindelijk besloten af te wijken van de oorspronkelijke vraagspecificatie en het gebouw nog duurzamer te maken door het toepassen van lucht/water warmtepompen, meer PV-panelen en het laten vervallen van de gasaansluiting.
De herontwikkeling van de locatie, die tijdens de uitvoering bewoond blijft, vraagt om een logistieke aanpak waarbij sloop en nieuwbouw elkaar naadloos opvolgen. We dienen rekening te houden met bezoekers, leveranciers, omwonenden en passanten. In goed overleg met medewerkers en omwonenden treffen we diverse maatregelen om overlast te beperken en bewaken we de routes en veiligheid.

Links initiatiefnemers:
http://www.swodrimmelen.nl/
http://www.surpluszorg.nl/
http://www.woonvizier.net/
http://www.drimmelen.nl/