Wonen & Zorg

Woonzorgcomplex Zonnehof

In samenwerking met Stichting Schakelring, kinderopvangorganisatie NulVier Tilburg en Fysio- en Manuele therapie Albers en Van Dommelen, ontwikkelde TBV Wonen een nieuwbouwplan voor de verouderde locatie van Zonnehof. TBV Wonen en Stichting Schakelring hebben een gezamenlijke, toekomstbestendige visie geformuleerd op wonen en welzijn voor met name senioren. Het uiteindelijke ontwerp door IAA Architecten is het resultaat van een intensief voorbereidingstraject tussen de beide partijen en de bouwcombinatie Remmers – Coolen waarbij de bouwcombinatie ook de realisatie verzorgt.

Wonen, opvang, en kwaliteit van leven.
Het concept Zonnehof bestaat uit verschillende onderdelen. Centraal uitganspunt is dat de dienstverlening en producten gericht zijn op wonen, opvang en / of kwaliteit van leven. Woongenot, welzijn en services én zorg op maat voor senioren komen in het gebouw fysiek tot uiting in onder andere 35 appartementen van 70 m2 voor senioren met een zorg- en / of begeleidingsvraag. De nieuwbouw heeft eveneens vijf groepswoningen voor in totaal 34 psychogeriatrische bewoners. TBV Wonen realiseert 43 woningen die aansluiten bij de wensen van senioren. 13 appartementen van 70 m2 en 30 appartementen van 90 m2.

Duurzame opgave
Met dit nieuwbouwproject is een stevige duurzame ambitie neergezet. De nieuwbouw is zodanig ‘energiezuinig’ en technisch ingericht dat meer dan 90% energie kan worden bespaard. Dit is een forse stap in de richting van de ambitie van de gemeente Tilburg om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Opdrachtgever
TBV Wonen
Marktvenster
Wonen en zorg
Status
Opgeleverd
Zonnehof
Zonnehof
"Het bijzondere gebouw, opgeleverd eind 2013, staat als baken in wijk de Reit in Tilburg"