Sportcomplex Hogekwartier te Amersfoort

 

Amersfoort was in vroegere tijden het zwemcentrum van Nederland. Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft de ambitie uitgesproken om op nationaal niveau weer een belangrijke zwemstad te worden. Op basis van dit gegeven is besloten om een nieuw topsport- en zwemaccommodatie te gaan realiseren. Het complex wordt geschikt voor nationale langebaanwedstrijden en internationaal waterpolo alsmede nationale zaalsportwedstrijden. Het project wordt uitgevoerd op basis van een geïntegreerd contract, een D&B-overeenkomst. De oplevering staat gepland voor oktober 2017.

Architectuur
Het nieuwe sportcomplex Hogekwartier biedt een uitgebreid sportprogramma van 10.500 m2. Vanaf de Hogeweg is het gebouw met de opvallend gekleurde, ’s nachts oplichtende bekleding een eyecatcher bij binnenkomst van Amersfoort. Vanaf alle zijden zijn de verschillende functies in het gebouw door markante gevelopeningen herkenbaar. Aan de Buurtas is het gebouw open en uitnodigend met de entree en terrassen, gericht op ontmoeten en levendigheid voor de gehele buurt. Naar het waterwingebied en de Spreeuwenstraat toe heeft het gebouw een landschappelijke uitstraling met dakterrassen en een groen dak.

Het interieur is licht en de nadruk ligt op de kwaliteit en de sfeer van ruimtes. Alles draait hier om het zicht op gebruik en sporters, de reflectie van het daglicht en het bijzondere zicht op de omgeving. Het optimaal faciliteren van topprestaties staat centraal in sportcomplex Hogekwartier, dit door functionaliteit voor alle gebruikers centraal te stellen. Dit geldt voor de exploitant ten aanzien van toezicht en gebruik en voor de bezoekers ten aanzien van looplijnen en voorzieningen.

Onder het sportcomplex is een hoogwaardige parkeergarage voorzien, die 219 parkeerplaatsen biedt aan de bezoekers en personeel. Door het parkeren geheel onder het gebouw te faciliteren, worden alle auto’s geheel uit het zicht onttrokken. De horeca neemt een centrale plek in binnen het complex. Bij binnenkomst is een ruime bar voorzien met eetgelegenheid. Aanvullend is op de verdieping, ten behoeve van evenementen, een extra uitgifte punt opgenomen. Ook zijn voor verenigingen twee ruime verenigingsruimten beschikbaar, een krachtsportuimte en een droog springruimte.

Zwemcomplex
Het zwemcomplex bestaat uit drie baden. Het 50 meter lange wedstrijdbassin wordt voorzien van 10 banen, inclusief een verplaatsbare wand en tribune voor 300 personen. Het multifunctioneel sportbassin wordt 25 meter lang met 6 banen, inclusief een 10 meter hoge springtoren ten behoeve van het schoonspringen en een tribune voor 150 personen. Aanvullend is er ook een doelgroepenbassin, voorzien van luie trap en mivalift. Tevens is er voorzien in een whirlpool en sauna.


Sporthal

De sporthal wordt gerealiseerd conform de NOC*NSF richtlijnen, met een sportvloer van 54 x 33 meter en alle benodigde voorzieningen. De vrije hoogte in de sporthal is maar liefst 11 meter, geschikt voor diverse zaalsporten op topniveau! Ook is voorzien een tribune voor 200 personen, welke eenvoudig is uit te breiden met 200 tijdelijke tribuneplaatsen.

Duurzaamheid
Het gebouw scoort hoog op het gebied van duurzaamheid,  uitgedrukt in een GPR-score van 9,5! Door vergaande isolatiemaatregelen, door het gebouw als het ware ‘in te pakken’, is minder energie nodig wat resulteert in eenEPG-reductie van 6%. Er wordt naar gestreefd om de energie die voor het gebouw nodig is, zoveel mogelijk op de locatie zelf op te wekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa, wat resulteert in een CO2 reductie van 60%. De basis voor de uitwerking vormt de TCO (Total Cost of Ownership) benadering, waarbij de consequenties vanuit de exploitatie worden betrokken bij de planuitwerking om de onderhoudskosten te reduceren, levensduur te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen. Concrete maatregelen die zijn toegepast: zeer hoogwaardige Rc-waarde, trippel glas, LED-verlichting, Groen dak, Biomassa, warmtepompen, geïntegreerd GBS-systeem, PV-panelen, hemelwater gebruik etc.

Sportcomplex Hogekwartier volgen?

Het is mogelijk de bouw van het project Sportcomplex Hogekwartier te Amersfoort “live” te volgen.
De gemeente Amersfoort heeft op hun informatiesite over het project een link geplaatst naar een webcam die tussen 7.00 en 17.00 elke 10 minuten een foto maakt van de bouwplaats.

Klik hier om naar deze webcam te gaan.

Via onderstaande link kom je op de site van de gemeente Amersfoort met alle informatie over het project:

http://www.amersfoort.nl/sportcomplexhogekwartier.html