De Rooi Pannen te Eindhoven

Remmers Bouwgroep heeft de uitbreiding en de verbouwing van gebouw G van scholengemeenschap De Rooi Pannen gerealiseerd. Dit gebouw huisvest de afdelingen Horeca en Recreatie en Toerisme en bestaat naast leslokalen en andere studievoorzieningen uit een, door leerlingen gerund, restaurant met professionele keuken, een patisserie en als bijzonder element een sportzaal op de derde verdieping die vrijdragend, uitkragend over de bestaande bebouwing en in het gebouw is een¬†bestaand trafogebouw ge√Įntegreerd. Dit trafogebouw is tijdens de gehele bouwfase in bedrijf gebleven.

Tijdens de nieuwbouw zijn enkele delen van het bestaande schoolgebouw gerenoveerd. Een bijzonder onderdeel was het vernieuwen en uitbreiden van de bestaande aula en aulakeuken. Voor deze keuken dienden de afzuiging (dus het kanaalverloop) over de verschillende verdiepingen te worden uitgebreid zodat de afzuiging van de keuken bovendaks kan geschieden.

Gelijktijdig met de verbouwing van de aula en de aulakeuken zijn er les-, kleedlokalen, een toiletgroep en de serverruimte verbouwd. De serverruimte is tijdens de renovatie in gebruik gebleven. De renovatie hield o.a. in dat de vloer van de serverruimte verzwaard werd met een stalen framewerk zodat de serverruimte verder uitgebreid kon worden. De totale verbouwing moest in een tijdsbestek van maximaal zeven weken geschieden.