Wonen & Zorg

Nul-op-de-Meter Zuringhof

Unieke duurzame pilot in Tilburg
In de wijk Wandelbos heeft TBV Wonen de Nul op de Meter renovatie uitgevoerd. Het bijzondere aan dit project is dat het een woongebouw is met twee verdiepingen, zogenaamde gestapelde woningbouw. Dit is het eerste project in Noord-Brabant met deze kenmerken. Dit project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met Greencore. Greencore is een samenwerkingsverband van 9 Tilburgse bedrijven gericht op duurzaam bouwen.

Een warme jas om de woningen
De vier woningen zijn voorzien van een dikke isolatielaag, de kunststofraamkozijnen zijn voorzien van drievoudig glas en de gevel is zodanig aangepakt dat er geen kieren meer aanwezig zijn. Voor de gevel werd gebruik gemaakt van een nieuwe techniek van Stroomversnelling-lid Sto Isoned. Installatietechnisch zijn de woningen voorzien van een warmtepomp en een luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door deze maatregelen is de benodigde energie om het gebouw te verwarmen en te koelen enorm beperkt. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst om de benodigde energie voor de installatie maar ook voor het eigen verbruik van de huurders te compenseren. Voorheen maakten de woningen gebruik van blokverwarming met een centrale CV-ketel voor verwarming en geisers in de appartementen zelf voor warmwater.

Voor het comfort van de bewoners zijn is de keuken in elk appartement qua oppervlakte verruimt en daarnaast zijn de balkons vergroot. Peter den Biggelaar van TBV Wonen zegt hierover:’De bewoners hebben aangegeven dat ze het uiterlijk van de appartementen na de renovatie verbeterd vinden en dat het woning binnen comfortabeler is. Alleen de keuken was te jong om te vernieuwen, bewoners vinden de oude keuken nu uit de toon vallen in vergelijking met het nieuwe uiterlijk van de appartementen. Dat was een bewuste keuze die valt binnen ons beleid, als het niet nodig is renoveren we niet voor het uiterlijk, maar alleen om de energiebesparende maatregelen toe te passen.’

Opdrachtgever
TBV Wonen
Marktvenster
Wonen en zorg
Status
Opgeleverd
TBV wonen
TBV wonen
"Nul-op-de-meter als standaard"

Omdat de wetgeving rondom EPV nog niet van kracht was tijdens de oplevering van dit project vraagt TBV Wonen een huurverhoging aan de bewoners, afgestemd op de energieopwekking van de woning. Daarmee blijven de variabele woonlasten voor de bewoners gelijk voor en na renovatie. En omdat een aantal vaste energielasten geheel komen te vervallen, gaan de bewoners er ruim 20 euro per maand op vooruit.

Blijven meten en bijsturen
Het project is opgezet als een pilot. Vanaf de oplevering worden gegevens verzameld over de nieuwe prestaties van het gebouw en de ervaringen van de bewoners. Deze meetgegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd om verdere optimalisatie mogelijk te maken en dit concept uit te rollen over de bestaande woningvoorraad van TBV Wonen. Een groot deel van de woningvoorraad bestaat uit hoogbouw boven vier woonlagen. Voor het toepassen van Nul op de Meter moet met name voldoende dakoppervlak aanwezig zijn voor de benodigde zonnepanelen. Den Biggelaar hoopt dat de markt kan helpen bij het ontwikkelen van deze concepten: ‘Voor ons als woningcorporatie is het belangrijk dat de investering gaat zakken en nieuwe concepten beter vergelijkbaar worden. Gebruiken we de juiste technieken? Betalen we niet teveel?’

Locatie van het project:

Zuringhof Nul-op-de-meter

  • Vier woningen verdeeld over twee verdiepingen
  • Wandelbos
  • Één van de eerste Nul op de Meter projecten in Nederland
  • De eerste in Noord-Brababant
  • Blijven meten en bijsturen
  • Samenwerking met 9 Tilburgse bedrijven
  • Bouwtijd twee maanden
  • Opgeleverd 2016