72 Woningen Witbrant-Oost te Tilburg

De ligging van Witbrant Oost is uniek. Een woonenclave midden tussen de bosgebieden de Hultense Heide ten noorden van het spoor en ten zuiden de Landgoederenzone aan de Bredaseweg. Kenmerkend zijn de wit geschilderde muren, waartussen de puien en muurvlakken het reliëf bepalen. De gevels zijn aan de openbare zijde relatief gesloten en aan de tuinzijde open.

Een ingetogen architectuurbeleid vraagt als tegenwicht om zorgvuldig materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. Kwaliteitsbehoud van materialen en detailleringen op korte én lange termijn zijn daarom van groot belang. Om deze redenen is gekozen voor duurzame, onderhoudsarme materialen voor onder andere gevels en kozijnen.