42 Woningen Schutterij te Tilburg

De ontwikkelaar en de makelaar van de 42 woningen aan de Sneekstraat hebben er voor gekozen het totaal aantal woningen te verdelen over diverse types. De verschillende types zijn op hun beurt steeds samengevoegd in een zevental bouwblokken, qua massa langzaam opklimmend van laag naar hoog.
In ieder woonblok zijn woningen van ieder type terug te vinden zoals semi bungalows, royale gezinswoningen en bijzonder luxueuze woningen.

Er is gekozen voor een eenheid in afwerking van het openbaar gebied en de eigen grond voor de woningen, om daarmee een ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen. Zo loopt er een bestrating van kleurige betonklinkers over de volle breedte van het woonhof, van voorgevel tot voorgevel. Beukenhagen markeren de eigendomsgrens.