Nieuws

Duurzaam materiaalgebruik

14 juli 2021
  • Algemeen

De uitputting van de natuurlijke grondstoffen en de afvalproblematiek

Door de huidige manier van bouwen worden veel grondstoffen en energie verbruikt. Dit zorgt voor de uitputting van grond- en brandstoffen. De bouw is in Nederland verantwoordelijk voor bijna 38% van het geproduceerde afval. Dit komt grotendeels omdat gebouwen zo ontworpen worden dat ze na gebruik nagenoeg niks meer waard zijn.

Om verantwoordelijker om te gaan met grondstoffen en ervoor te zorgen dat onze toekomstige generaties voldoende (bruikbare) grondstoffen hebben om mee te kunnen bouwen, heeft de overheid besloten dat de Nederlandse bouweconomie in 2050 circulair moet zijn. Dit betekent dat alle gebruikte materialen hernieuwbaar of hergebruikt moeten zijn.

Hoe ziet circulair bouwen er volgens Remmers Bouwgroep uit?

Circulair bouwen begint grotendeels al bij het ontwerp, door hier rekening te houden met materiaalkeuze, detaillering en maakbaarheid. Dit kan gelden voor de grondstoffen, onderdelen, elementen of zelfs complete modules. Hierover later meer in onze blog ‘Circulair bouwen’.

Erkenningssystemen inzake duurzaam bouwen

Alle maatregelen waarmee minder uitputting wordt veroorzaakt, waarmee het hergebruik wordt gestimuleerd en waar gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zijn duurzaam. Er zijn diverse systemen, maatstaven en initiatieven waarmee Remmers Bouwgroep bekend is, zoals: BREEAM, WELL, MADASTER, Green Building, New Horizon, etc.

Investeren in de toekomst

Wie nu investeert, draagt niet alleen bij aan het milieu maar anticipeert ook op de wettelijke verplichtingen en zorgt ervoor dat uw gebouw in de toekomst zijn waarde behoudt.

duurzaam-materiaalgebruik-remmers-bouwgroep.jpg