Nieuws

Duurzaam bouwen

5 augustus 2021
  • Actueel

Duurzaam bouwen is toekomstbestendig bouwen en beperkt zich niet tot alleen maar energie besparen. In iedere fase van een project, van ontwerp tot bouw tot ingebruikname en sloop/demontage, dient men zich hier van bewust te zijn. Duurzame gebouwen zijn niet alleen energiezuinig maar bovenal zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

In september 2013 heeft de overheid samen met ruim 40 organisaties een handtekening gezet onder het energieakkoord. Hierin is afgesproken dat in 2050 de volledige gebouwde omgeving energieneutraal is. Daar zijn we nog lang niet, maar we zijn goed onderweg!

Bij duurzaam bouwen komen we allerlei begrippen tegen, zoals circulair bouwen, BREEAM, WELL, BENG, gasloos bouwen, nul-op-de-meter, energiemanagement, herbestemming etc. Bij de ontwikkeling en realisatie van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Duurzaam bouwen door de Remmers bril gaat over:

  • Duurzaam materiaal gebruik
  • Een gezond binnenmilieu
  • Een prettige en leefbare omgeving
  • Hergebruiken van vrijkomende materialen (reduce, re-use en recycle)
  • Verantwoord energiegebruik
  • Voorkomen uitputten van fossiele grondstoffen


Wij hebben veel ervaring met duurzaam bouwen in de breedste zin van het woord en binnen al onze marktvensters. Of het nu gaat om nieuwbouw, aanpassingen of verduurzamen van een gebouw, wij zijn in staat de gevolgen van een investering op lange termijn snel inzichtelijk maken en u inzicht te geven in toekomstige exploitatiekosten.

En naast een duurzaam bouwen streven we naar duurzame inzetbaarheid van onze eigen medewerkers door onder andere het aanbieden van opleidingen en door het voeren van een actief beleid op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Ook is er veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers.

beautiful-alternative-energy-plant-with-solar-panels web.jpg