S&O-Amerena-hoofd.jpeg
Actueel, Sport & Onderwijs

Sportcomplex Amerena opgeleverd!

29 maart 2017


Het nieuwe sportcomplex Hogekwartier biedt een uitgebreid sportprogramma van 10.500 m2. Vanaf de Hogeweg is het gebouw met de opvallend gekleurde, ’s nachts oplichtende bekleding een eyecatcher bij binnenkomst van Amersfoort. Vanaf alle zijden zijn de verschillende functies in het gebouw door markante gevelopeningen herkenbaar.

Zwemcomplex
Het zwemcomplex bestaat uit drie baden. Het 50 meter lange wedstrijdbassin is voorzien van 10 banen, inclusief een verplaatsbare wand en tribune voor 300 personen. Het multifunctioneel sportbassin is 25 meter lang met 6 banen, inclusief een 10 meter hoge springtoren ten behoeve van het schoonspringen en een tribune voor 150 personen. Aanvullend is er ook een doelgroepenbassin, voorzien van luie trap en mivalift.

Sporthal
De sporthal is gerealiseerd conform de NOC*NSF richtlijnen, met een sportvloer van 54 x 33 meter en alle benodigde voorzieningen. De vrije hoogte in de sporthal is maar liefst 11 meter, geschikt voor diverse zaalsporten op topniveau! Ook is voorzien een tribune voor 200 personen, welke eenvoudig is uit te breiden met 200 tijdelijke tribuneplaatsen.

Duurzaamheid
Het gebouw scoort hoog op het gebied van duurzaamheid, uitgedrukt in een GPR-score van 9,5! Door vergaande isolatiemaatregelen, door het gebouw als het ware ‘in te pakken’, is minder energie nodig wat resulteert in een EPG-reductie van 65%. Er is naar gestreefd om de energie die voor het gebouw nodig is, zoveel mogelijk op de locatie zelf op te wekken. Daarvoor is gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en biomassa, wat resulteert in een CO2 reductie van 60%. De basis voor de uitwerking vormt de TCO (Total Cost of Ownership) benadering, waarbij de consequenties vanuit de exploitatie worden betrokken bij de planuitwerking om de onderhoudskosten te reduceren, levensduur te optimaliseren en het energieverbruik te verlagen. Concrete maatregelen die zijn toegepast zoals: zeer hoogwaardige Rc-waarde, trippel glas, LED-verlichting, Groen dak, Biomassa, warmtepompen, geïntegreerd GBS-systeem, PV-panelen, hemelwater gebruik etc. Ook is het pand genomineerd geweest voor de Dak van het Jaar 2017 Award! Voor meer informatie en een compilatie van de bouw klik dan hier.

Wij wensen de bezoekers heel veel sportplezier toe in dit prachtige nieuwe sportcomplex in Amersfoort!