Heropening Zwijsen Building Tilburg University

12-02-15

Op dinsdag 10 februari j.l. heeft de feestelijke officiële heropening plaatsgevonden van het Zwijsen Building van Tilburg University. Collegevoorzitter Koen Becking heeft de officiële handeling hiervoor verricht en tevens een nieuw werk van kunstenaar Marc Mulders onthuld.

Zwijsen Building

Zwijsen Building

Remmers Bouwgroep heeft in de periode van september 2014 tot december 2014 de renovatie en aanpassing van het Zwijsen Building gerealiseerd. Met deze renovatie is een multifunctioneler gebouw ontwikkeld waarmee nog beter voldaan wordt aan de toegenomen behoefte aan – en diversiteit in – reflectie en bezinning op de campus van Tilburg University.

De voornaamste ingreep was het verwijderen van de oorspronkelijke kern met daarop volgend de bouw van een nieuwe kern met een efficiëntere indeling. De constructie is hierbij deels aangepast wat geleid heeft tot een vergroting van het vloeroppervlak van de verdieping.
Er is onderscheid gemaakt in drie gebruiksfuncties: een reflectiezaal, een foyer (ontmoetingsruimte) en een gebedsruimte. Daarnaast zijn sanitaire ruimten en een pantry gerealiseerd in de kern.
De overige ruimten zijn opgeknapt en de installaties van het gebouw zijn vernieuwd en aangepast.