GreenCore

In het kader van het Klimaatakkoord heeft de stad Tilburg het Klimaatbureau in het leven geroepen voor het bevorderen van een duurzame en energiezuinige leefomgeving. Binnen het actieprogramma van het Klimaatbureau zijn er diverse sectorale allianties opgezet om het gedachtengoed van het Klimaatakkoord ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.
De alliantie Bouw is een aanvullende sector in deze reeks. Binnen de alliantie Bouw is GreenCore opgericht door gerenommeerde bedrijven met een hart en ervaring in duurzaamheid om een integrale aanpak van verduurzaming in de bouw te bevorderen. Een initiatief uit Tilburg maar niet alleen voor Tilburg. De kennis en expertise kan ook in andere gemeentes worden ingezet.

Voor de website van GreenCore:

greencore

GreenCore houdt zich voornamelijk bezig met de Integrale verduurzaming van woningen en overige gebouwen
We spreken van integrale verduurzaming omdat wij van mening zijn dat verduurzaming meer inhoudt dan enkel het verbeteren van de energetische prestatie van een woning of gebouw. Te vaak zien we dat over verduurzaming wordt gesproken terwijl alleen de isolatiewaarde van de schil wordt verhoogd, nieuwe kozijnen worden geplaatst of zonnepanelen worden gemonteerd. Verduurzaming houdt in dat de woning of het gebouw geschikt wordt gemaakt voor de komende decennia. Duurzaamheid heeft ook te maken met comfort, functionaliteit en beleving.

GreenCore onderschrijft Trias Energetica als een belangrijk uitgangspunt voor woningen en gebouwen: eerst een goede, degelijke schil, daarnaast het gebruik van duurzame energie met eventueel een benodigde aanvulling in installaties.Om een integrale verduurzaming te realiseren heeft GreenCore het 6E-model ontwikkeld. Het 6E-model is een praktisch en functioneel instrument om de bestaande toestand, de ambitie en het resultaat meetbaar en controleerbaar te maken.