Feestelijke opening nieuwbouw kindcentrum de Vonder!

Een aantal jaren geleden is er vanuit de directies van Kinderopvang Kober, Kinderdagverblijf Koningsbeer en basisschool de Vonder een start gemaakt met de realisatie van de nieuwbouw de Vonder in Riel. Nu, vandaag 22 november 2017, vieren wij feestelijk de opening van het nieuwe kindcentrum de Vonder in Riel!

Als bouwer hebben wij een prachtig, multifunctioneel gebouw gerealiseerd, waardoor over twintig/dertig jaar nog kan worden voldaan aan de eisen van die tijd. Kindcentrum de Vonder wil een kwaliteitsimpuls geven; niet alleen qua gebouw maar ook inhoudelijk. Dat is de ultieme doelstelling waar alle medewerkers van de drie partners en het managementteam vorm aan willen geven.

Remmers draagt bij aan het creëren van een plek waar een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van kinderen, en daar zijn wij trots op!.