Design, Build & Maintain

Onze focus ligt steeds meer op projecten met een multidisciplinair en integraal karakter. Wij dragen zorg voor het ontwerp, de engineering, de realisatie en het beheer en onderhoud.

De gezamenlijke doelstelling om een project haalbaar te maken, wordt bereikt door op een integrale wijze samen te werken binnen:
– het vooraf overeengekomen budget;
– een harde deadline;
– het gewenste hoge kwaliteitsniveau.

Een effectieve manier van samenwerken waarin veel kosten bespaard worden en de meest optimale ideeën op tafel komen. Hiermee geven wij de ambities van onze klanten gestalte. Een mooi voorbeeld hiervan is het Somatiekgebouw Berkenheuvel te Geldrop.