Contactformulier nazorg

  • Uw gegevens

  • Uw melding / klacht

  • Wij attenderen u op het volgende. Onderzoek goed of uw klacht binnen de garantie valt. Indien een melding buiten de garantie valt, worden alle gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Bij twijfel geeft u dit aan bij uw melding en wordt dit op basis van kosten voor ongelijk opgepakt, dit betekend dat de kosten zijn voor degene die ongelijk heeft.
  • Formulier verzenden: