BREEAM

Duurzaamheid concreet meetbaar
BREEAM is wereldwijd de belangrijkste methode om de duurzaamheidsprestaties van nieuwe en gerenoveerde gebouwen te waarderen. Het keurmerk maakt de duurzaamheid van vastgoed concreet meetbaar. De beoordeling richt zich op het bouwproces en het eindproduct. BREEAM staat voor ´Building Research Establishment Environmental Assessment Method´. BREEAM beoordeelt:

– energieverbruik;
– grondgebruik en ecologie;
– bouwproces;
– watergebruik;
– afval;
– verspilling;
– transport;
– materialen;
– gezondheid en comfort.

De onderdelen worden kwalitatief gewogen en vormen samen een totaalscore: ‘pass’, ‘good’, ‘very good’, ‘excellent’ of ‘outstanding’.

Duurzaamheidslabel als meerwaarde voor het gebouw
Een duurzaamheidslabel wordt steeds waardevoller en actueler. Kopers, huurders, beleggers en ontwikkelaars beschouwen dit als een belangrijke meerwaarde. Het gebouw kan makkelijker verhuurd of verkocht worden. Gebouweigenaren zien het label als een mooie kans hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Ook gemeenten en banken nemen het duurzaamheidslabel steeds vaker in hun eisenpakket op.

Streeft u naar een BREEAM-label voor uw nieuwe gebouw of huisvesting? Remmers Bouwgroep beschikt over drie geregistreerde BREEAM-experts die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Zij kunnen opdrachtgevers ondersteunen en helpen de voorschriften en voorwaarden te vertalen naar een ontwerp en een bijbehorend uitvoeringsproces om de gewenste BREAAM-certificering te behalen.

 breeam