Bouwbedrijf Remmers

Bouwbedrijf Remmers heeft vooral in Noord-Brabant en Zuid-Holland een gedegen reputatie verworven als allround bouwer. Wij zijn trots op de vele mooie projecten die we voor onze opdrachtgevers hebben mogen realiseren. Neem bijvoorbeeld de gehele productieplant van Fuji Film Manufacturing in Tilburg, het kantoren- en appartementencomplex De Admiraal en woontoren Drakenburg in Rotterdam (beide winnaar van de Bouwkwaliteitsprijs van de Stad Rotterdam), maar ook tal van woningbouwprojecten, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen en sportcomplexen zoals Sportboulevard in Dordrecht.

Door als familiebedrijf een hoog kwaliteitsstreven te combineren met een hoge servicegraad en een groot innovatief vermogen geven we telkens weer invulling aan het ambitieniveau en de wensen van onze opdrachtgevers. Dit geven we gestalte in een samenspel van (bouw)partners die elkaar op de juiste wijze prikkelen en aanvullen. Daar start telkens weer onze uitdaging.

Wij realiseren ons terdege dat het voor onze opdrachtgevers niet zo zeer gaat om het gebouw dat wij voor hen realiseren maar veel meer om datgene wat er in het gebouw gebeurt. Een gebouw moet zorgen voor een optimale situatie om te wonen of te werken, om te (ver)zorgen, om te sporten of om onderwijs te geven en te volgen. Dat is waar wij in geloven!

Als Remmers willen we graag onze opdrachtgevers helpen en ontzorgen bij het realiseren van de best passende en meest geschikte huisvesting. Dat is waar wij voor staan!
Bouwbedrijf Remmers is actief binnen een drietal marktvensters:

Wonen & Zorgen

Remmers is ruim 100 jaar geleden begonnen als woningbouwbedrijf. Het realiseren van woningen, zowel grondgebonden als gestapeld zit daarmee in onze genen. We zijn bijzonder trots op de vele, grote en kleinere projecten die we in al die jaren hebben mogen ontwikkelen en realiseren. Zowel voor eigen portefeuille als voor derden, zowel voor professionele projectontwikkelaars als voor tal van woningcorporaties. Ook op het gebied van het realiseren van zorgcomplexen beschikt Remmers over een zeer ruime ervaring. De recente maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat er een steeds grotere verwevenheid ontstaat tussen wonen en zorgen. De huisvesting van mensen met een lagere zorgindicatie is tegenwoordig niet meer de taak van de zorginstellingen. Deze mensen dienen zo lang mogelijk in een reguliere woning te blijven wonen. Een opgave voor onder meer de woningcorporaties. Steeds vaker zien we dan ook dat deze huisvestingsopgave wordt geïntegreerd met de bouw van zorgvoorzieningen en reguliere wooncomplexen.

Werken & Logistiek

Remmers heeft al vele jaren ervaring met het realiseren van bedrijfsgebouwen in de breedste zin des woord. We hebben de kantoren, opslag- en productielocaties voor tal van lokale, nationale en internationale organisaties mogen realiseren. Daarnaast onderscheidde Remmers zich in de afgelopen decennia, simultaan met de ontwikkeling van Tilburg als regio voor logistieke dienstverlening, als bouwer van grootschalige distributiecentra. Niet alleen in de logistieke hotspot Tilburg, maar in heel Zuid-Nederland. Het bouwen van grote distributiecentra vergt zeer specifieke kennis en ervaring op het gebied van bouwtechnieken en logistieke bouwplaatsorganisatie, know-how waar wij op kunnen bogen

Sport & Onderwijs

Naast een jarenlange ervaring in het realiseren van scholen is Remmers sinds een tiental jaren Remmers ook succesvol actief als ontwikkelaar en realisator van sportcomplexen. Het label Sportsphere geldt inmiddels als een begrip in Nederland op het gebied van de realisatie van sportcomplexen en zwembaden. De combinatie van sport en onderwijs binnen één marktvenster is inmiddels een hele logische gebleken. Steeds vaker immers worden sport- en onderwijsinstellingen binnen één complex geïntegreerd.

Elk van deze marktvensters bedienen wij met een team van specialisten op het gebied van ontwikkeling en realisatie en daarnaast ook het beheer en onderhoud alsmede het financieren (DBFMO) van projecten in het betreffende venster. Voor verbouwingen, service en onderhoud beschikken wij over een vakkundig opererende Bouwservice.

Organisatie br

 

Recente projecten van Bouwbedrijf Remmers zijn onder meer: