Remmers Bouwgroep wint de Groene Pluim!

De groene pluim is een stimuleringsprijs op gebied van duurzaamheid en een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland. Bedrijven die zich aanmelden worden door een onafhankelijke accreditatiecommissie gescreend. Het initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal en Provinciaal Energieakkoord. Punten waarop getoetst worden zijn:

  • Duurzame consumptie- en productieprocessen
  • Het bestrijden van klimaatverandering
  • Bijdrage aan economische groei
  • Waardig werk voor iedereen en actieve communicatie en kennisdeling over duurzaam ondernemen

Onze duurzaamheidsstrategie is ruim 100 jaar geleden gestart. Door iets te betekenen voor de maatschappij hebben wij vele tegenslagen van de vorige eeuw kunnen doorstaan. Wij worden gedreven door de opgave en antwoorden van de toekomst. Hierin laten we ons vooral ook inspireren door onder andere de UN Development goals. De menselijk factor is hierbij de constante factor en de strategie van het bedrijf is gekoppeld aan People, Planet en Profit.

Volgens de accreditatiecommissie zijn wij een prima voorbeeld op het gebied van duurzaam ondernemen in de bouwnijverheid. Goed voor ontwikkeling van de omgeving en personeel met oog voor schaarse grondstoffen. Hiermee wordt bijgedragen aan het bereiken van de Sustainable Developments Goals die de VN heeft opgesteld

Wij hebben de ambitie om koploper te worden maar zijn er nog niet. Er worden mooie vorderingen gemaakt in het bewustwordingsproces die nodig zijn om stappen vooruit te zetten! Wij zijn ervan overtuigd dat circulair bouwen de komende jaren één nog belangrijker thema wordt. We pakken nu door en gaan ervoor zorgen dat we onze kennis en ervaring met circulair bouwen verder uitbreiden! Wethouder Berend de Vries, de organisatie en alle andere betrokkenen, bedankt voor deze prachtige groene pluim!