MVO Medewerkers Tevredenheid Onderzoek

In het derde kwartaal van dit jaar hebben wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden in de vorm van een enquête. 

Voor dit onderzoek hebben wij een resultaat behaald van een dikke 7. De uitdaging voor komend jaar is om dit resultaat te verbeteren. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ons meer inzicht gegeven hoe onze medewerkers denken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen maar ook de werkomstandigheden en beleving van het werk bij onze medewerker zijn onderwerpen die aan bod zijn gekomen. 

De grote lijn is dat de overgrote meerderheid van onze mensen trots is dat hij/zij bij Remmers werkt, zich goed voelt bij het werk dat wordt gedaan, zich verbonden voelt met Remmers, en vindt dat Remmers een goede werkgever is.

Resultaten die het vermelden waard zijn en waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

mvo