MVO-jaarverslag 2014

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is sinds 2013 verankerd in ons Managementsysteem. MVO is geen doel op zich maar een gedachtengoed waar Remmers als organisatie in gelooft en wil uitdragen naar al onze stakeholders. Op basis van de norm prestatieladder niveau 3 hebben wij ook het afgelopen jaar een succesvolle certificering behaald. Onze ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam ondernemen worden hierdoor nogmaals onderstreept.

Het MVO-jaarverslag is een belangrijk middel om iedereen te informeren en onze (toekomstige) partners te inspireren. U kunt bijvoorbeeld teruglezen welke vragen of ideeën door verschillende stakeholders in de gevoerde dialogen zijn geuit en hoe we daar bij Remmers mee om zullen gaan.

Het jaarverslag kunt u hier downloaden: MVO jaarverslag 2014