MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen bij Remmers betekent dat wij ervoor zorgen een juiste balans te vinden tussen People, Planet en Profit. De ontwikkelingen in de bouwsector volgen elkaar dusdanig snel op dat wij het als onze taak zien om dit op een verantwoorde manier op te pakken. Door alle ervaring en expertise is onze organisatie in heel het land inzetbaar. Wij willen bijdragen aan een duurzame samenleving door op een economische, maatschappelijke en milieutechnische verantwoorde wijze meerwaarde toe te voegen aan de behoefte van huidige en toekomstige generaties.

Remmers Bouwgroep is sinds december 2013 gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder niveau 3.

Onze ambitie is onze eindproducten op een zo verantwoord mogelijke manier te leveren aan de opdrachtgever/eindgebruiker waarbij wij rekening houden met onze medewerkers, onze leefomgeving en waarbij we financieel gezond kunnen blijven functioneren als bedrijf.

mvo
Voor het MVO-jaarverslag 2017 klikt u hier! MVO jaarverslag 2017

People
Waarmaken van ambities begint met de juiste medewerkers op de juiste plek, die voortdurend worden uitgedaagd zich te ontwikkelen in het belang van zichzelf, de onderneming, de klant, de markt en de omgeving. Persoonlijke ontwikkeling, gelijke kansen creëren, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staan voorop in ons MVO beleid. Zo bieden wij onze medewerkers jaarlijks diverse opleidingen waarbij vakmanschap en veiligheid centraal staan. Onze ambitie voor alle medewerkers binnen Remmers is een organisatie creëren waarbij op een pro-actieve wijze kennisdeling en ontwikkeling van medewerkers in alle lagen plaatsvindt.

Onze aandachtsgebieden:
–       Opleiding en persoonlijke ontwikkeling;
–       Gezondheid en Veiligheid;
–       Pro-actieve bedrijfscultuur creëren.

Planet
We vinden dat we zuinig moeten zijn op de aarde. In het proces van bouwen willen we zo min mogelijk nadelige effecten op het milieu veroorzaken. Inzicht krijgen en rekening houden met energie-, brandstofverbruik, waterverbruik en goed omgaan met grondstoffen zijn speerpunten binnen onze organisatie waar volop aandacht aan wordt besteed. Verder zetten wij in op het verduurzamen van bestaand vastgoed. Wij zijn FSC®-gecertificeerd en adviseren onze opdrachtgevers het gebruik van duurzame materialen toe te passen bij ieder project.

Onze aandachtsgebieden:
– CO2 uitstoot in kaart brengen en reduceren;
– Minder afval en betere afvalscheiding;
– Verminderen van grondstofverbruik en toepassing van duurzame materialen;
– Meer focus binnen de kernactiviteiten op het verduurzamen van bestaand vastgoed.

Klik hieronder om ons Nuon NederlandseWind Certificaat te zien:

afbeelding-certificaat

Profit
Eerlijk zaken doen waarbij een gezond rendement wordt gerealiseerd. Dit willen we vasthouden in het belang van de lange termijncontinuïteit van de onderneming. Met ruim 100 jaar ervaring  hebben we een goede naam opgebouwd in de regio’s waarin we actief zijn.

Onze aandachtsgebieden:
–       Duurzame inkoop van materialen;
–       Ontwikkeling sponsorbeleid gericht op lokale initiatieven en economie;
–       Verder investeren in innovaties en methodieken als Design, Build & Maintain, BIM en BREEAM en ketensamenwerking.