BIM

In de jaren 80 en 90 waren het de fax en de opkomst van digitaal tekenen (Autocad) die voor een revolutie zorgden in de manier waarop bouwbedrijven werkten en communiceerden. In de jaren 00 kwam het internet erbij als communicatiemiddel. Aannemers, opdrachtgevers, architecten en onderaannemers konden daardoor via mailverkeer razendsnel bestanden uitwisselen. Maar ook deze manier van communiceren wordt langzaam maar zeker achterhaald. In deze gevallen wordt er namelijk individueel gewerkt. De architect vervaardigt de bouwkundige tekeningen. De constructeur vervolgens de constructieve tekeningen en na het definitief ontwerp schakelt de aannemer weer andere bedrijven in die tekeningen maken van de installaties, de bouwkundige onderdelen, etc. Dit kan efficiënter.

Om dit efficiëntieverlies te beperken is het BIM proces bedacht. BIM staat voor: Building Information Modelling. In het Nederlands: Bouwwerk Informatie Model.

In het kort komt het er op neer dat alle partijen binnen één digitaal model hun tekenwerk verrichten. Hierbij kunnen de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase gebruik maken van een gezamenlijk platform van informatie waarin onder andere de tekeningen, planningen en kosten aan elkaar zijn gekoppeld. Met BIM kunnen de partijen met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen. Bovendien heeft het als voordeel dat je er bouwkundig niet onderlegde stakeholders beter mee kunt informeren.

BIM is meer dan alleen een technische innovatie. BIM is samenwerking, een organisatorische uitdaging waarbij alle partners in het bouwproces vanaf het begin open en transparant met elkaar moeten samenwerken.

Remmers heeft als doelstelling om dit proces verder invulling te geven binnen de organisatie en investeert momenteel in opleidingen en software (Revit).

bim